O NAS

KOMUNIKAT

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego od 13 marca 2020 r. do odwołania kasa będzie nieczynna, biuro Stowarzyszenia czynne będzie w ograniczonym zakresie tj. poprzez kontakt telefoniczny oraz drogę elektroniczną. 

Wpłaty prosimy dokonywać tylko poprzez konto bankowe:

74 1160 2202 0000 0000 4182 5678

Informację o wysokości kwoty można uzyskać telefonicznie

Kontakt:

telefon:  61 426 11 75

email: swn@swn.gniezno.pl

Na rynku gnieźnieńskim działamy od 1953 roku. Zarejestrowani jesteśmy w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000116903. Zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami. Zrzeszamy również właścicieli nieruchomości na zasadach członkowskich.

Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd. W Stowarzyszeniu zatrudniamy profesjonalnych zarządców, którzy wspierani są przez specjalistów z dziedziny prawa, budownictwa, wynajmu lokal.

Zarządcy posiadają uprawnienia zawodowe do zarządzania nieruchomościami, na podstawie licencji nadanej przez Ministra Infrastruktury  – nr licencji 9340, 20127. Zarządca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami.

Zajmujemy się:

 • zarządzaniem nieruchomościami stanowiącymi własność oraz współwłasność
 • zarządzaniem nieruchomością wspólną wspólnot mieszkaniowych
 • zarządzaniem najmem lokali mieszkalnych, usługowych i handlowych
 • udzielaniem członkom porad prawnych i technicznych w sprawach związanych z nieruchomościami

Członkowie Stowarzyszenia mogą korzystać z porad prawnych współpracującej z nami Kancelarii Prawnej. Dysponujemy wzorami druków:

 • umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • aneksów do umów,
 • wypowiedzenie umów najmu,
 • naliczeń czynszowych,
 • wezwań do zapłaty przedsądowych,
 • uprzedzeń i wypowiedzeń lokali,
 • wypowiedzeń trzyletnich,
 • kwitariuszy,
 • i innych na życzenie właściciela.

Formę współpracy z naszymi klientami i członkami zawsze dostosowujemy do Ich indywidualnych potrzeb. Naszym celem jest uzyskanie zaufania członków i spełnienie Ich wymagań i oczekiwań.